Trimning af Shipman 28

 

TILBAGE

 

 

Nærværende indlæg har Hans fundet frem fra gemmerne. Under ”Rigtrim, pkt 2” er teksten ændret med hensyn til mastens hældning. Torben P. har bidraget med en alternativ tekst. Nævnte har placeret egen mast således, at mastetoppen hælder 10 cm bagud. Masten skal naturligvis aldrig hælde fremover. Det beror på en misforståelse.

 

Rigtrim:

 

 • Mast så langt fremme i sporet som muligt.
 • Masten kan placeres lodret, men endnu bedre om toppen hælder 5-10 cm bagud.
 • Topvantet sættes hårdt - At masten står lige, kan du kontrollere ved storsejlfaldets afstand til dækket i begge sider.
 • Agterstaget sættes hårdt – kan på slør og i meget let luft slækkes.
 • Undervant og babystag sættes således, at masten er lige (kontrolleres ved hjælp af mastens hulkehl).

 

 

Storsejltrim:

 

 • Jo mere det frisker, desto mere skal skødepunktet føres mod læ på skødebommen og omvendt.
 • Jo mere det frisker, desto mere skal faldet hales – til sidst evt. ved hjælp af conninghamhal.
 • Det dybeste punkt på sejlet skal i hård vind ligge 40% fra masten og i mellemluft 50%.

 

 

Genuatrim:

 

 • Jo mere det frisker desto mere skal genuaen planes ud, hvilket gøres ved at føre skødepunkterne tilbage og skøde hårdere.
 • Jo mere det frisker disto mere skal faldet hales.
 • Det dybeste pukt på sejlet skal ligge 40% fra forliget.
 • I let luft på bidevind skødes genuaen, så den står 10 cm fra salingshornene. Sæt fx en tapestrimmel 10 cm inde på hornene, så kan du bedre skønne afstanden). Forneden skal genuaen følge søgelænderet.
 • I friskere luft på bidevind skødes genuaen således, at også underliget står 10 cm fra topvantet.

 

 

Generelt sejltrim:

 

Fladt vand = flade sejl

Uroligt vand = hule sejl

 

 

Valg af sejlføring:

 

Vor båd er rank og krænger let til 10 - 15°. Krængningen bør ikke overstige 24 - 27°, hvilket vil sige til pyntestriben. Krænger båden mere må sejlene flades eller rebes / mindskes.

 

Peter Norlin har for Shipman A.B. udarbejdet et sejlsætningsdiagram, som du sikkert kan købe for 10 – 20 kr. hos Shipman A/S i Egå. Det angiver fx, at du på bidevind allerede skal rebe storsejlet ved 6 m/ sek og skifte til genua 2 ved 5 m/sek. Stadigvæk på bidevind angiver det, at 2´reb i storsejlet skal tages ved 9 m/ sek og skift til genua 3 ved 7 m/ sek.

 

 

Trimror:

 

På bidevind føres håndtaget max 10° mod læ. Dette skulle give et løft på kølen, der betyder bedre højde.

 

 

 

TILBAGE