Den  Maritime  Ordliste

TILBAGE

A

 

Afrigge

At tage hele riggen af både

Agterpulpit

fast søgelænder i stål omkring agterdækket.

Agterspejl

Skrogets tværgående afslutning agter

 

 

B

 

Bagbord

Bådens venstre side set fremefter

Ballast

Tungt materiale, der anbringes dybt i båden for at forhindre krængning

Borde

Henviser til bådsiden.

Bov

Den del af bådens sider, der er nærmest stævnen

Bundbrædder

Sammensatte brædder, der danner dørken (gulvet).

Bådshage

Stage med krog og spids i den ene ende. Benyttes som hjælpemiddel til at samle tovværk op m.m.

 

 

C

 

Cockpit

Åbning i dæk eller ruf, hvorfra båden styres og ofte også sejlene skødes.

 

 

D

 

David

Mindre kran til at hejse en båd op med

Deplacement

Vægten af det vand, en båd fortrænger = bådens vægt

Diametralplan

Det langskibs lodrette plan, der deler båden i to ens halvdele

Dinette

Aptering med tværskibs bord- og sofaarrangement

Dorade ventil

Ventil, indrettet med vandfælde, så den kan lades åben i hårdt vejr.

Drivanker

Flydende anker til at holde en båds stævn eller hæk mod vindretningen

Dræg

Lille anker med 4 faste flige. Paraplyankeret er en anden type patentdræg.

Dørk

gulv i kahyt, cockpit mv.

 

 

E

 

Ekkolod

Elektronisk dybdemåler

 

 

F

 

Fald

Wire eller line, hvormed sejlet hejses

Fender

Stødpude til beskyttelse af skibssiden

Finnekøl

Påsat køl som ikke indgår i selve skrogkonstruktionen. Oftest kort og dyb

Flagspil

Flagstang

Floater

Spiler til meget let vind

Flushdækket

Skib uden bak og poop eller båd uden ruf

Fod

Engelsk mål = 0,3048m

Fok

Stagsejl sat lige foran forreste mast ( stagfok).

Forstag

Wire fra stævn eller klyverbom til mastetop. På masttoprigget båd = fokkestag.

Fribord

Skroget fra vandlinien til dæk

 

 

G

 

Gelcoat

Yderste lag på glasfiber

Genua

Forsejl der overlapper masten væsentligt

Gilling

Den øverste, indfaldende, afrundede del af skibssiden agter

Gods

Tovværk og wire i rigning, stående og løbende gods

 

 

H

 

Havkrydser

Søgående sejlfartøj

Hundekøje

Stikkøje fra kahytten ud under cockpittets kistebænk

Hæk

Agterende af skib eller båd, agten for rorstammen

Hækjolle

Jolle hejst under to agterudvendende davider

Håndliste

Gribeliste på ruftag og andre passende steder

 

 

K

 

Kabys

Skibskøkken. Hvis det ikke er et særskilt rum kaldes det pantry

Kalfatre

At drive værk ( uspunden bomuld eller tjæret hamp) i nådderne. Dækkes med beg eller kit

Kardansk ophængning;

Ophængning i ringe, der sikre vandret eller lodret stilling uafhængig af skibets bevægelser

Katamaran

Skib med to sammenbyggede skrog

Kicking strap

Talje, der går fra bommen skråt ned til masten ved dækket

Klampe

Fastboltet metal- eller træbeslag til fastgøring af tovende

Klys

Åbning i skibsside eller lønning, hvorigennem ankerkæde eller trosse vises

Klædning

Plankerne i skibsskroget

Knob

Enhed for fart = sømil per time (1852m)

Kronometer

Skibsur: Ur med jævn gang, vidtgående uafhængig af skibets bevægelser og temperatursvingninger. Giver viden om klokkeslættet på nulmeridianen. Nødvendig ved bestemmelse af længden.

Krængningsmåler

Pendulophængt viser eller libelle, der på en gradskala viser bådens krængning.

 

 

L

 

Lejder

Stige eller trappe om bord.

Livline

Line fra sikkerhedssele til fast punkt om bord.

Lodde

Måle vanddybden med håndlod eller ekkolod

Log

Instrument til måling af fart og/ eller distance gennem vandet

Logbog

Skibsjournal

Luvgerrig

Om båd, som uden rorpåvirkning skærer op

Lægirig

Som uden rorpåvirkning falder af

Lænsebardun

Wire fra mast til hæk eller låring; samme som agterstag, hækstag og slørstag

Løjbom

Jernbøjle hvorpå et sejls nedre skødeblok kan vandre

Lønning

Liste eller planke i borde som fortsættelse af skibssiden

Låring

Skibssidens agterste, runde del

 

 

M

 

Mesan

Bomsejl på agterste mast på ketch og yawl

 

 

O

 

Om læ

Under dæk, i kahyt eller ruf

 

 

P

 

Pantry

Bådkøkken, når dette ikke er i særligt lukket rum

Plane

Gør et fartøj, når skroget delvis løftes ud af vandet af farten.

Prædikestol

Stålgelænder fastboltet til skandækket omkring stævnen

Pullert

Cylindrisk eller firkantet støtte på eller gennem dækket til belægning af tovværk, f.eks. fortøjning.

Pushpit

Stålgelænder fastboltet til skandækket omkring agterdækket

 

 

R

 

Radarreflektor

Mangevinklet metalgenstand som reflekterer radarimpulser

Rebe

Mindske sejl ved at reducere arealet af et eller flere sejl

Rig

Mast, bom, stænger, sejl, stående og løbende gods

Rigge af

Fjerne stående og løbende rig

Ruf

Kahyttens overbygning

Ruftag

Kahytstag

Rullereb

Patentreb, hvorved storsejlet rulles om bommen, som drejes med skralle eller snekke. Kan også rulles i bommen eller masten

Ræling

Se lønning

Røstjern

Beslag ind- eller udvendig på skibssiden til fastgøring af stag og barduner

S

 

Salingshorn

Tværstiver af træ eller metal mellem mast og vant til forbedring af mastens afstivning

Scepter

Stålstøtte i søgelænder

Sejlpinde

Flade træ- eller fiberstænger, der anbragt i sejllommerne holder sejlets kappe rolig og i en jævn kurve

Selvlæns

Åbning så vandet selv kan løbe udenbords fra f.eks. cockpittet

Skandæk

Kraftig dæksplanke i borde

Skot

Væg i skib eller båd

Skydekappe

Luge over kahytsnedgang, placeret på skinner så den kan skubbes frem og tilbage

Skylight

Ovenlys, hævet over dæk eller ruftag

Slagside

Krængning på grund af ulige vægtfordeling i fartøj

Slingregrej

Indretning til at forhindre løse genstande i at rovse i sø

Spiler

Let, hult skåret, symetrisk, treliget sejl, som anvendes med vinden fra tværs til plat læns

Spilerbom

Rundholt til spiling af fok, genua eller spiler. På mindre båd: spilerstage

Sprayhood

Sejldugskappe over kahytsnedgang. Tager af for regn og røgvand

Spygat

Afløbshuller i lønningsliste

Stag

Wire i skibets diametralplan fra mast fremefter til dæk, stævn eller spryd og agterefter til hæk eller låring

Styrbord

Højre side af skibet set fremefter

Stævnrør

Rør gennem agterstævn eller bund hvori skrueakslen roterer

Stående rig

Den faste del af riggen, vant og stag modsat løbende rig

Svanehals

Beslag mellem mast og bom

Sværd

Sænkekøl på fladbundede fartøjer

Søgelænder

Line gennem sceptre fra prædikestol for til lønning eller pushpit agter

Sømil

1 Sømil = 1 breddeminut = 1852m

Søventil

Hane i søforbindelse

 

 

T

 

Tallboy

Højt, slankt sejl, som sættes flyvende tæt foran masten under spileren. Halsen sættes evt. i borde

Tofte

Tværskibs bænk i båd

Top-coat

Glasfibers inderste lag, polyester

Topvant

Wire fra nær mastetoppen over salingshorn til dæk eller evt. til beslag ved roden af nedre salingshorn

Trimaran

Skib med tre sammenbyggede skrog

 

 

U

 

Undervant

Det eller de (nederste) vant i hver side, fra nederste salingshorn til røstjern

 

 

V

 

Vant

Wire fra mast til røstjern, evt. via salingshorn.

Vantskrue

Dobbelt spændeskrue fra røstjern, stævn- eller dæksbeslag til at sætte vant eller stag an

 

 

TILBAGE