Tilbud til Shipman 28 Klubbens medlemmer:

01 - Du  får  mulighed  for  at mødes med mange andre Shipman 28-sejlere,   når klubben afholder træf

02 - Når  der  afholdes  træf  i  klubregi,  ydes der bidrag til forplejning i.h.t. klubbens vedtagelser herfor

03 - Et  medlemskab   af  klubben   bygger på, at medlemmerne fremkommer med forslag til aktiviteter

04 - Et klubmedlem  vil fx efter forudg. aftale med bestyrelsen kunne afholde lokalt træf for medlemmer

05 - Klubben  afholder  også  trim-træf,  undervisning  i  rig- og sejlføring,  når der  er tilslutning til dette

06 - Du  får adgang til hele klubbens hjemmeside og kan få hjælp/råd vedr. potentielle problemstillinger

07 - Ønsker du at træffe andre klubmedlemmer, kan du bruge forum: "Shipman 28 Tur- og Kapsejlads"

08 - Shipman 28 Klubben  tilstræber,  at du løbende kan holde dig ajourført med aktuelle klubaktiviteter

09 - Du har mulighed for at gøre brug af Shipman 28 Klubbens Debatforum omkring diverse sejleremner

10 - Du   kan  altid rette en forespørgsel   til   klubbens  rådgivere omkring diverse båd- og sejlløsninger

11 - Klubbens  rådgivere   har   gode  referencer til leverandører af sejl,  reservedele og andet bådudstyr

12 - De   tekn. krav  danner basis for at bevare båden som standardbåd,  hvor reglerne adm. af klubben

13 - Shipman  28  Klubben  vil  kunne  bidrage  til,  at   du  bevarer   din Shipman 28 som standardbåd

14 - Som standardbåd  kan du deltage i div. kapsejladser og samtidig opretholde bådens handelsværdi

15 - Som   uvant  sejler   vil   du  kunne få hjælp hos klubbens erfarne sejlere, som gerne vil vejlede dig

16 - Vil du købe/sælge  båd eller  bådudstyr,  sikrer klubben vederlagsfrit annoncering på hjemmesiden

17 - Som   medlem  af  Shipman 28 Klubben  kan  du   få   indflydelse  på klubbens arbejde / udvikling

18 - Som nyt klubmedlem modtager du en klubstander,  som   vil blive erstattet af en ny hvert andet år

19 - Dit  medlemskab bidrager til, at klubben fortsat vil kunne varetage  Shipman 28-ejernes interesser

20 - Et   fortsat lille årskontingent sikres opretholdt på basis af medlemmernes frivillige arbejdsindsats

21 - Kan  du  klare  det hele uden assistance fra klubben?  -  Så  har klubben netop brug for din hjælp

Vi ser frem til at byde dig velkommen i klubben